#
Zutphenseweg 39 | 7211 EA EEFDE | T:0575-547678 | F:0575-547904 | E:info@ridair-brema.nl

Centrale Smeersystemen


Centro-Matic ®


 

Uitvoeringen van luchtgedreven vet pompen

2-voudig injectorblok

3-voudig injectorblok

Een zeer simpel en betrouwbaar éénleidingsysteem voor automatische olie- of vetsmering, met als hoofdkenmerken:

  • Eenvoudig en snel, door de machinebouwer of gebruiker zelf, te installeren; één enkele leiding naar het smeerpunt is voldoende.
  • Dosering smeermiddel voor elk smeerpunt is simpel met de hand van buitenaf in te stellen
  • Visuele controle op het functioneren van de smering bij elk individueel smeerpunt.
  • Gemakkelijk te onderhouden en uit te breiden; verwisselen van smeerstofgevers (Injectoren) mogelijk zonder leiding demontage.
(Download hier de brochure van het Centro-Matic (NL) systeem)


20:1 luchtgedreven oliepomp model 83667.

Max. druk 120 Bar, bij werkluchtdruk van 6 Bar.

Reservoirinhoud: 2.1 ltr. 

Enkelvoudige injector voor olie, model 83661-1,
ingezet voor kettinglagersmering.

 


Algemene Gegevens LINCOLN Centro-Matic Smeersystemen

Het Centro-Matic systeem van LINCOLN wordt gekenmerkt door de eenvoud van opzet, vooral het feit dat dit systeem werkt volgens het éénleiding-principe, maakt het zeer simpel om een compleet smeersysteem, aangepast aan de situatie ter plaatse, te ontwerpen en zelf te instaleren.

In de basisopzet bestaat de installatie uit een hogedrukpomp (D), voor vet of olie, en per smeerpunt en z.g. injector (C). De injectoren van een installatie kunnen, bij dicht bij elkaar gesitueerde smeerpunten, gecombineerd worden tot meervoudige injector-blokken (A & B). Het enige leidingwerk bij een systeem bestaat uit één of meerdere toevoerleidingen (F) naar de injectoren of injectorblokken, en per injector een voedingsleiding (G) naar de smeerpunten.

Injectoren zijn leverbaar voor verschillende capaciteiten, de capaciteit is per injector exact in te stellen, zodat ieder smeerpunt precies die hoeveelheid smeermiddel krijgt die benodigd is. Dit betekend smeering op maat per smeerpunt resulterende in een optimaal totaal smeermiddel gebruik en dus een zo laag mogelijk verbruik. Elke injector is voorzien van een indicatie stif waardoor visuele controle van de goede werking van elk smeerpunt, en tijdens bedrijf, mogelijk is. Ook de vervanging van een injector is mogelijk zonder leidingen los te nemen en daarmee het gehele systeem uit bedrijf te nemen.

 


Werking Systeem

Het smeersysteem functioneert door het op druk brengen van het smeermedium en het daarna weer laten wegvallen van deze druk.
Door deze cyclus, het opbouwen en laten wegvallen van de druk, persen de injectoren een, met de hand, instelbare hoeveelheid smeermiddel naar de smeerpunten. De werkdruk bedraag voor een vetsmeersysteem ca. 100 Bar envoor een oliesmeersysteem ca. 60 Bar.

De druk wordt in de meeste gevallen geleverd door een pneumatisch bediende hogedruk pomp (D), met een op- of aangebouwd voorraadvat voor het smeermiddel. De perslucht naar de pomp wordt toegelaten door middel van een 3-weg vetiel (E), dat elektrisch vanuit de machinbesturing of door een apart geïnstalleerde besturingseenheid wordt aangestuurd.

Werking Injectoren
(Typen SL-32, -33, -42, -43)

Fase 1: (het op druk brengen v.h. systeem)

Door de pomp (D) onder druk gebracht smeermiddel beweegt de injectorzuiger voorwaarts. De zuiger perst een ingestelde hoeveelheid smeermiddel, die van de voorgaande cyclus nog aanwezig was, door leiding (G) naar het smeerpunt; tegelijkertijd wordt de meetkamer met een nieuwe vulling gevuld.

Fase 1:
Injectorzuiger in voorwaartse stand. Indicatiestif "uit" (groen = smeermiddel)


 

Fase 2: (het laten wegvallen van de druk)

Wanneer de druk in het systeem wegvalt beweegt de injectorzuiger door de veerdruk achterwaarts; tegelijkertijd wordt smeermiddel vanuit de meetkamer voor de zuiger geperst. De injector is nu gereed voor de volgende smeercyclus (fase 1).

 

Fase 2:
Injectorzuiger in achterwaartse stand.
Indicatiestift "in" groen = smeermiddel)